Počítačová technológia nám umožňuje progresívne vytváranie priestorovej reklamy na základe individuálnych požiadaviek klienta. Spracovanie prebieha od návrhu až po realizáciu pomocou najmodernejšej technológie a CNC strojov čo umožňuje dokonalé prevedenie grafického návrhu do konečnej podoby reklamného nápisu. Rozmery reklamných nápisov a priestorových prvkov nie sú obmedzené.